De kosten voor het gebruik van DUZ

Gezien iedere behoefte of wens voor iedere cliënt anders is zullen de kosten van de zorg verschillend zijn.
Er van uitgaande dat een cliënt gemiddeld een uur bezoek krijgt en tijdens dit bezoek echt seks of seksuele handelingen wilt laten plaatsvinden, zal dit gemiddeld zo’n 150 euro kosten.
Natuurlijk hangt dit ook af van de duur van het bezoek en nogmaals van welke behoeften er vervult moeten worden.
Ik zal dan ook tijdens een intake de behoeften bespreken en vervolgens
aangepast op de wensen een offerte maken.
Zijn er een volgende keer andere wensen of behoeften die men vervult wilt hebben dan kan er ten alle tijden gebeld worden met mevr. Hellenbrand of mevr. Crombach voor een nieuwe offerte.
De cliënt en zijn ouders of wettelijke verzorgers tekenen ten alle tijden op voorhand deze offerte als goedkeuring voor de afgesproken prijs en dienen ten alle tijden vooraf via de bank te betalen.
Mocht er onverhoopt een verhindering vanuit onze kant komen, zal ik uiteraard zo spoedig mogelijk de ingehouden kosten terug boeken.
Voor meer informatie raad ik u aan even persoonlijk contact op te nemen.
Onze gegevens kunt u vinden onder het kopje contact.

terug naar boven)