Genegenheid, Intimiteit & Seksualiteit
voor mensen met een beperking

DUZ staat voor De Ultieme ZorgMet De Ultieme Zorg (VOF) duid ik op zorg die verder gaat dan begeleiden. Ik richt ons op mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die niet in staat zijn om een relatie aan te gaan of een relatie
te behouden. Ook oudere mensen die behoeften hebben aan genegenheid,
intimiteit en seksualiteit kunnen bij ons terecht. Ik ben van mening dat het uiterst voornaam is dat alle mensen, met of zonder beperking, recht hebben op aandacht en liefde in welke vorm dan ook.
Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, genegenheid en intimiteit. 
Daarnaast heeft een groot deel van de mensen, zowel met als zonder beperking, behoefte aan seksualiteit. Op het moment dat deze behoefte niet vervuld kan worden, kunnen mensen geïrriteerd en gedeprimeerd raken. 
Men kan zich alleen voelen. Volgens de psycholoog Maslow is dit ook logisch want seksualiteit is een van de basisbehoeften van de mens. 
De basisbehoefte van een mens zijn het fundament van een leefbaar leven. 
Hoe hoger je in de piramide van Maslow aan je behoefte kunt voldoen,
hoe beter jij je zult voelen.
http://www.spirit-juweel.nl/images/stories/piramidevanmaslow.png

Download onze folder

(www.wikipedia.org/wiki/piramidevanmaslow)