(Persoonsgegevens)bescherming van DUZ?

Iedere cliënt die een vrijblijvend gesprek aangaat en besluit om gebruik te willen maken van onze zorg krijgt een intake gesprek. Dit gesprek vindt plaats met mevr. Hellenbrand en/of met mevr. Crombach. Het gesprek kan zowel bij de cliënt thuis, in een instelling of bij ons op kantoor plaatsvinden.
Er zal gekeken worden naar de wensen van de cliënt met de beperking(en)
(en dus de mogelijkheden) en naar de kosten/vergoedingen.
In dit gesprek zal ikdus ook vragen naar de beperking(en) en eventuele bijkomende problematiek(en). Dit om onze medewerkers zo goed mogelijk te kunnen informeren over wat zij kunnen verwachten en hoe hier mee om te gaan.
Ik zal dan ook ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat ik iemand vinden die voldoet aan de wensen van de cliënt. Als ik een geschikte kandidaat hebben gevonden zal ik er (wanneer mogelijk) zorg voor dragen dat altijd dezelfde medewerker(ster) naar de cliënt toe gaat. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zullen we de afspraak verzetten of de goedkeuring van de cliënt afwachten voor een vervanger.
Zo blijft de privacy van de cliënt zoveel mogelijk gewaarborgd.

Ik zal, buiten de medewerker die naar de cliënt toe gaat, er zorg voor dragen dat persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarden voor ander doeleinden of door derden gebruikt zal worden. Onze medewerkers zullen ook een contract teken met hierin een belofte dat er geen enkele persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt. Bij het verbreken van deze belofte heeft dit tot gevolg dat het contract met de escort wordt beëindigd.
Uiteraard zal ik bij onduidelijkheden of vragen over extra privacy u altijd te woord kunnen staan.
Wel wil ik eenieder op het hart drukken, dan enkel ik mevr. Hellenbrand en mevr. Crombach toegang hebben tot de persoonlijke dossiers van onze cliënten.

terug naar boven)