Waarom?

Zoals ik al kort beschreven heb, ieder mens, wil op welke
manier dan ook, aandacht. Mensen willen zich gehoord voelen, mensen willen erbij horen. Dit is een heel natuurlijk verschijnsel. Mensen die ouder worden of mensen die een beperking hebben, krijgen vaak niet de aandacht die ze willen of de aandacht waar
ze behoefte aan hebben. Vaak wordt er ook niet aan gedacht.
Men gaat er automatisch van uit dat iedereen aandacht krijgt.
Maar dat is helaas niet waar! Uit gesprekken met mensen met
een beperking, ben ik te weten gekomen dat zij zich vaak
schamen om aan te geven dat zij ook behoefte hebben aan een knuffel en soms wel aan meer.
Zij hebben precies dezelfde gevoelens als mensen zonder
beperking alleen wordt dit vaak vergeten.

Daarnaast berust er op seksualiteit nog steeds een groot taboe.
Ouders en/of verzorgers, die zorg dragen voor een volwassenen,
met een beperking, willen er vaak niet aan toegeven dat ook hun
zoon, dochter, broer, zus of dergelijke, seksuele behoeftes heeft.
Hierdoor wordt er vaak niets met de behoefte van de betreffende
persoon gedaan, waardoor er bij deze frustraties kunnen ontstaan. Ook het schaamtegevoel speelt bij veel mensen een grote rol.
Moet ik nu wel zeggen dat ik die behoefte heb en wat denkt men dan wel niet van mij? Zoals we al eerder hebben benoemd, iedereen heeft deze behoeften. Het is dus niets om je voor te schamen. We leven in de 21e eeuw en naar onze mening wordt
het de hoogste tijd dat iedereen gaat beseffen dat genegenheid,
intimiteit en seksualiteit, één van de normaalste zaken
van het leven zijn!

 

DUS… waarom de naam DUZ?
Bij het oprichten van ons bedrijf hebben we uiteraard lang gespeculeerd over een passende naam.
Verschillende mensen die ik vertelden over mijn idee hadden allerlei op- en aanmerkingen.
Ik dacht steeds: ‘DUS?’  mogen men met een beperking dan niet deze behoeften hebben en waarom dan niet? Uiteindelijk ben ik op de naam DUZ (DUS?) gekomen.
Het staat voor De Ultieme Zorg, maar tevens wil ik hiermee benadrukken dat het DUZ niet uitmaakt of je wel of geen beperking hebt. Behoefte aan seksualiteit, genegenheid en intimiteit komt bij ieder mens voor, ongeacht wie die persoon is of
wat de beperkingen zijn.
Niemand kijkt er raar van op dat er allerlei vormen van seksueel contact bestaan voor mensen zonder beperking, maar als we de doelgroep veranderen naar mensen met een beperking dan hebben mensen meteen een oordeel klaar. Dit zegt in onze ogen meer over die mensen dan over de mensen met een beperking!
Ik weet dat er helaas nog steeds een taboe berust op seksualiteit. Het is ook niet iets wat je met de hele wereld wilt delen, maar als je afhankelijk bent van de mensen om je heen, dan moet je het wel kenbaar maken. Dit op zich is al moeilijk genoeg
voor mensen met een beperking, laten we hen nu niet ook nog belemmeren in de uitvoering ervan.

terug naar boven)